PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Osobní údaje, které jsou prodávajícímu svěřeny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Osobní data budou použita výhradně pro vyřízení objednávky a archivována ze stejného důvodu. Kupující může e-mailem kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání.