OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti spol. Oldřiška Foffová, Erbenova 2001, 508 01 Hořice, IČ 48990027 (dále jen "prodávajícího" ev. "dodavatele") a zákazníka (dále též "kupujícího") při objednávkách produktů (dále též "zboží") prostřednictvím webových stránek https://repny-sirob.cz

Základní ustanovení vztahující se k objednávkám a dodávkám zboží - Nákupní řád

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Objednávky učiněné elektronickou formou prostřednictvím webových stránek https://repny-sirob.cz považují obě strany za závazné.

Potvrzení přijaté objednávky bude provedeno e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

V zásilce společně se zbožím bude vložen daňový doklad sloužící současně jako prodejní doklad pro případnou reklamaci.

Informace o produktu

Výživové hodnoty na 100 g výrobku:

  • Energetická hodnota 1250 kJ / 299 kcal
  • Tuky < 0,05 / z toho nasycené mastné kys. 0
  • Sacharidy 72,60 g / z toho cukry 61,10 g
  • Bílkoviny 0,9 g
  • Sůl 0,4g

Informace o produktuvýživové hodnoty na 100 g výrobku: Energetická hodnota 1250 kJ / 299 kcal Tuky ( znaménko menší ) 0,05 / z toho nasycené mastné kys. 0 Sacharidy 72,60 g / z toho cukry 61,10 g Bílkoviny 0,9 g Sůl 0,4g

Po utevření uchovejte v chladničce.

Usazenina na dně není na závadu.

Dodací lhůta

V případě, že je Vámi objednané zboží na skladě, zavazujeme se jej dodat nejdéle do 4 pracovních dnů od potvrzení objednávky.


Odstoupení od kupní smlouvy

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právem spotřebitele dle ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, dále jen "OZ"). Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy a neporušené zboží vrátit bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Záruka

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí platným právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Kupující je povinen zboží prohlédnout při jeho převzetí, jímž se rozumí převzetí od přepravní společnosti a před jeho uhrazením. V případě, že bude zboží zjevně poškozeno, není kupující povinen zboží od dopravce převzít.
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní. Pokud je však na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba po uplynutí této lhůty. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. V ostatním se práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2165 a násl. OZ.

Reklamační řád

Našim cílem je dodávat Vám zboží v nejlepší kvalitě. Pokud se ovšem přece jen stane, že při obdržení zásilky zjistí zákazník nějakou vadu, má možnost zboží snadno reklamovat jako v klasickém obchodě.

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. Je plně v souladu s příslušnými ustanoveními OZ a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění). Zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad a uplatnění nároků ze záruky. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Kupující je povinen zboží prohlédnout při jeho převzetí, jímž se rozumí převzetí od přepravní společnosti a před jeho uhrazením. V případě, že bude zboží zjevně poškozeno, není kupující povinen zboží od dopravce převzít.
Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených v občanském zákoníku), je možno reklamovat. Reklamace musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.

Doprava a platba

Využíváme služeb PPL a Zásilkovny. Ceny dopravy platí pro doručení zboží v České republice. Zahraniční zásilky je nutné konzultovat samostatně. Zboží si můžete též zdarma vyzvednout na adrese Erbenova 2001, 508 01 Hořice.